Đông trùng hạ thảo 60 gói gỗ trắng

1,020,000

Đông trùng hạ thảo hộp gỗ Samsung vì ở dạng nước nên sau khi uống vào sẽ được cơ thể người dễ dàng hấp thụ và hấp thụ hết 100%. Điều này có nghĩa là ở dạng nước khi đông trùng hạ thảo được phát huy tác dụng một cách tối đa.

Gọi Ngay
Chỉ Đường